Data & analyse

PB Marketing ApS samarbejder med Segmine ApS omkring data og analyse opgaver

Her hjælper vi vores kunder med at få en helt ny viden og syn på deres kunder og marked. Dette sker gennem en kombination af målrettet telemarketing, kunde- og markedsanalyse. Vi indhenter informationer fra kunderne og markedet og foretager efterfølgende en segmentering af data.

Resultatet er, at vi leverer en komplet og færdigbehandlet datapakke retur, hvor alle jeres kunder er screenet og segmenteret. Det gør, at du/I:

 • Kan målrette jeres salgsarbejde markant bedre og skabe et større ROI
 • Ved hvilke kunder, der er mest attraktive at kontakte her og nu
 • Ved hvilke kunder, der ikke skal kontaktes, før måske om x måneder
 • Kan sammensætte jeres markedsføring mere optimalt i forhold til jeres kundetyper og segmenter

Vi gennemfører data- og analyseopgaver til en bred vifte af virksomheder, hvor vi analyserer kunder og markeder indenfor hele Norden.

Få et tilbud

Udnyt jeres salgsressourcer bedre

Hos mange virksomheder er kundedata ikke opdaterede, strukturerede og segmenterede. Nogle mangler data på kunderne. Andre har irrelevante “kunder” i databasen. Og mange ved ikke, hvilke kunder, der generer det største salg. Typisk generer 20% af kunderne 80% af salget. I kan derfor spare mange ressourcer på at målrette jeres markedsføring til de rette kunder og undgå at bruge kræfter på dem, der ikke er relevante.

Det kan I opnå

Med målrettede kunde- og markedsanalyser vil jeres salgskonsulenter vide præcis, hvem de skal kontakte med deres salgsbudskab. De skal ikke først afdække markedet eller bruge tid på kunder, der ikke er relevante eller ikke ønsker kontakt.

For eksempel viser én af vores cases at:

 • 66% har tilkendegivet, at virksomheden må kontakte dem
 • 13% er ikke i målgruppen eller ønsker ikke kontakt
 • 21% har fejl i data eller er ikke mulige at komme i kontakt med

Få styr på jeres kundedata

Al målrettet markedsføring starter med data. Det er baggrunden for, at PB Marketing og SegMine er gået sammen for at hjælpe virksomheder med at få markant bedre indsigt i deres nuværende og potentielle kunder. Gennem validering, markedsanalyser og segmentering opnår vores kunder en markant større indsigt i deres kunder, som fører til mere målrettede indsatser og stærkere salg.

Når du lader PB Marketing ApS stå for din data & analyse, så vil du opnå:
 • En styrket indsigt i dine kunder og marked
 • Et klart billede af, hvilke kunder der skal fokuseres på fremfor andre
 • Et nyt og forbedret segmenteringsværktøj og kundeoverblik
 • Et mere effektivt salgsarbejde, som skaber højere ROI
Udover data & analyse kan vi også hjælpe med:
 • Leadgenerering
 • Gennemføre telemarketing kampagner
 • Mødebooking

Find ud af om vi også skal hjælpe dig og din forretning

Ring til os på telefon (+45) 70 10 65 60